Top transparent
149145455 246280867033373 1983471636998939611 n
20191128 083037 hdr
79386378 2578199195550867 5839825160735031296 o
70375084 2377830072254448 562103703130079232 n
20191108 111648 hdr
 dsc2029
Teagi edukacyjne dla gimnazjalist%c3%93w
55460136 420084385408753 5217777921904607232 n
Technik organizacji reklamy (3)
Technik mechanik samochodwy (4)

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2021/2022


Uwaga!          

! Grupy językowe zostaną utworzone po dokonaniu rekrutacji. Każdy uczeń będzie uczył się dwóch j. obcych. Jednym z nich będzie j. angielski, jako kontynuacja po szkole podstawowej.

! W razie nieosiągnięcia wymaganej liczby uczniów w oddziale, oddział może być połączony z innym lub nie zostanie utworzony.

! Rozszerzenia mogą ulec zmianie zależnie od ostatecznej konfiguracji zawodów w tworzonych klasach.

 

Lp.

Typ szkoły

Symbol oddziału

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania /profil/ zawód

Języki obce

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

1.

Technikum nr 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TE

Technik ekonomista:

matematyka

- j. angielski i drugi spośród:

- j. rosyjski

- j. niemiecki

- j. francuski

- j. polski,

- matematyka,

- geografia,

- j. obcy

2.

TH

Technik handlowiec:

matematyka

- j. angielski i drugi spośród:

- j. rosyjski

- j. niemiecki

- j. francuski

- j. polski,

- matematyka,

- geografia,

- j. obcy

3.

TM

Technik mechanik:

matematyka

- j. angielski i drugi spośród:

- j. rosyjski

- j. niemiecki

- j. francuski

- j. polski,

- matematyka,

- fizyka,

- informatyka

4.

TS

Technik pojazdów samochodowych:

matematyka

- j. angielski i drugi spośród:

- j. rosyjski

- j. niemiecki

- j. francuski

 

- j. polski,

- matematyka,

- fizyka,

- informatyka

5.

TML

Technik mechanik lotniczy:

matematyka

- j. angielski i drugi spośród:

- j. rosyjski

- j. niemiecki

- j. francuski

- j. polski,

- matematyka,

- fizyka,

- informatyka

6.

TL

Technik logistyk:

j. polski

- j. angielski i drugi spośród:

- j. rosyjski

- j. niemiecki

- j. francuski

- j. polski,

- matematyka,

- geografia,

- j. obcy

7.

TR

Technik reklamy:

j. polski

- j. angielski i drugi spośród:

- j. rosyjski

- j. niemiecki

- j. francuski

- j. polski,

- matematyka,

- informatyka,

- j. obcy

8.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1

w

wielozawodowa

1 spośród:

- j. rosyjski,

- j. niemiecki

- j. francuski

- j. angielski

- j. polski,

- matematyka,

- informatyka,

- j. obcy

9.

b

- mechanik-monter maszyn
i urządzeń

- operator obrabiarek skrawających

1 spośród:

- j. rosyjski,

- j. niemiecki

- j. francuski

- j. angielski

- j. polski,

- matematyka,

- informatyka,

- j. obcy

10.

Branżowa Szkoła II stopnia nr 1

W II

- Technik pojazdów samochodowych

1 spośród:

- j. rosyjski,

- j. niemiecki

- j. francuski

- j. angielski

- j. polski

- średnia
z przedmiotów zawodowych

11.

- Technik mechanik

1 spośród:

- j. rosyjski,

- j. niemiecki

- j. francuski

- j. angielski

- j. polski

- średnia
z przedmiotów zawodowych

12.

- Technik handlowiec

1 spośród:
- j. rosyjski,

- j. niemiecki

- j. francuski

- j. angielski

- j. polski

- średnia
z przedmiotów zawodowych