Plan lekcji

 

FLASH (bardzo dobra jakość)

HTML (gorsza jakość)