Top transparent
20191128 083037 hdr
20191108 111648 hdr
70375084 2377830072254448 562103703130079232 n
 dsc2029
79386378 2578199195550867 5839825160735031296 o
Teagi edukacyjne dla gimnazjalist%c3%93w
Technik ekonomista
55460136 420084385408753 5217777921904607232 n
Technik organizacji reklamy (3)
Technik mechanik samochodwy (4)

Kalendarz semestru


L.P Data Wydarzenie
1.

29.01.2020

Posiedzenie Plenarne Rady Pedagogicznej
 2.

05.03.2020

 

Szkolenie Rady Pedagogicznej na temat: Organizacja przeprowadzania egzaminku maturalnego 2020
 3.

17.03.2020

godz 17.00

Dzień otwarty - spotkanie wychowawców z rodzicami.

Wywiadówka klas maturalnych

 4.

26.03.2020r.

godz. 12.00-16.00

Drzwi otwarte dla uczniów szkół podstawowych
 5.

Kwiecień 2020r.

 

Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej
 6.

09.04-14.04.2020r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna
 7.

20.04.2020r.

 

Wystawienie ocen w klasach maturalnych
 8.

20.04.2020r.

godz. 14.30

Rada klasyfikacyjna dla uczniów klas maturalnych
 9.

24.04.2020

godz. 12.00

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych
 10.

04.-06.05.2020r.

 

Pisemne egzaminy maturalne - brak zajęć dydaktycznych w klasach niższych
 11.

20.05.2020r.

godz. 17.00

Zebranie rodziców - inforamcje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
 12.

maj 2020r.

 

Dzień motocykla
 13.

19.06.2020r.

 

Termin wystawienia ocen końcowych
14.

22.06.2020r.

godz.14.30

Rada klasyfikacyjna
 15.

25.06.2020r.

godz. 10.00

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla trzecich klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej
16.

25.06.2020r.

godz. 12.00

Posiedzenie Plenarne Rady Pedagogicznej
17.

26.06.2020r.

 

Uroczyste rozdanie świadectw - zakończenie roku szkolnego 2019/2020