Top transparent
 dsc2029
Teagi edukacyjne dla gimnazjalist%c3%93w
Technik ekonomista
Technik przemys%c5%81u mody (6)
55460136 420084385408753 5217777921904607232 n
Slider
Technik organizacji reklamy (3)
Technik mechanik samochodwy (4)

Samorząd uczniowski


Samorząd uczniowski jest świadomym i dobrowolnym uczestnictwem młodzieży w życiu szkoły. Praca w samorządzie uczy młodzież rozpoznawania i rozumienia potrzeb najbliższego środowiska, współżycia i współdziałania w zespole, aktywnego uczestnictwa w życiu klasy i szkoły. Kształci umiejętności kierownicze i organizacyjne.

Samorządność uczniów przejawia się w różnych działaniach, które można podzielić na cztery podstawowe grupy:

  • organizacyjno-porządkowe (powoływanie komisji odpowiedzialnych za realizacja poszczególnych zadań samorządowych, organizowanie wyborów do Samorządu Uczniowskiego i wyborów radnych do Młodzieżowej Rady Miasta, opracowanie harmonogramu uroczystości szkolnych, gospodarowanie funduszem samorządowym itp.)
  • działania w zakresie reprezentowania ogółu uczniów i interwencji (współpraca z nauczycielami i rzecznikiem praw ucznia, reprezentowanie uczniów na forum szkoły, organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce.
  • działania rekreacyjne, obejmujące: wycieczki, imprezy klasowe i ogólnoszkolne, wyjścia do kina itp.
  • działania środowiskowe, do których można zaliczyć: prace użytkowe na rzecz miasta, pomoc Domowi Dziecka czy pomoc finansową uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019

 

Przewodnicząca ..........Ewelina Stasiak  4 TLR

Zastępca przewodniczącej: .........Wiktoria Janiak  3 TEH

Protokolantka: ...........Jowita Łuczak  3 TEH

Skarbnik: .........Julia Wawrzyniak 2 TL

 

Opiekun Samorządu

  • Katarzyna Bombrych 
  • Anna Łapeta

 

 

Log
Konkurs na plakat o tematyce antynikotynowej - rozstrzygnięty!
W dniu 21.11.2019r. po raz kolejny w naszej szkole odbyły się obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia Papierosów. Samorząd uczniowski zorganizował happening oraz konkurs plastyczny  na...
więcej
Log
Projekt - „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci"
W naszej szkole od 04.11 do 22.11.19r. odbyła się zbiórka w ramach projektu „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.Akcja miała na celu zwiększyć świadomość wśród uczni&...
więcej
Log
Mikołajki
5 i 6 grudnia br. w świetlicy naszej szkoły odbyła się Mikołajkowa sprzedaż pysznych ciast przygotowanych przez niemal każdą klasę w celu charytatywnym – dla Martyny, która dzielnie wa...
więcej