Top transparent
Targi edukacyjne dlagimnazjalistow technik ekonomista i mechanik lotniczy
Teagi edukacyjne dla gimnazjalist%c3%93w
Technik ekonomista
Technik przemys%c5%81u mody (6)
Technik logistyk stoisko na targach
Technik mechanik lotniczy
Technik organizacji reklamy (3)
Technik mechanik samochodwy (4)

Rada rodziców


Rada Rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami, w celu jednolitego oddziaływania na dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, opieki i wychowania.

Współdziałanie rodziców i nauczycieli powinno sprzyjać podnoszeniu kultury pedagogicznej i prawidłowemu realizowaniu funkcji wychowawczej przez rodzinę, która dzięki naturalnej więzi uczuciowej, najwcześniej kształtuje postawy dziecka, jego system wartości i przekonań, ambicje i dążenia oraz daje pierwszą wiedzę o życiu i świecie. Udział rodziców w życiu szkoły powinien przyczyniać się do ciągłego podnoszenia poziomu nauczania, rozwiązywania problemów wychowawczych i zaspokajania potrzeb opiekuńczych dzieci i młodzieży.

SKŁAD RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

PREZYDIUM

Przewodniczący - BEDNAREK AGNIESZKA
Z-ca przewodniczącego – MATUSIAK ALICJA
Sekretarz  - ŚWIATOWY ANDRZEJ    
Skarbnik -  TASARZ PIOTR

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

Przewodniczący -    LAURYSIEWICZ MAREK
Sekretarz -  MARCZYŃSKA EWA
Członek -  STOLARCZYK AGNIESZKA

 

Załączniki

Nazwa Data Rozmiar Link
mime REGULAMIN Rady Rodziców 2018-05-29 219 KB pobierz