Dekleracja Dostępności

Udostępnianie informacji

Na wniosek są udostępniane informacje, które nie zostały opublikowane w Biuletynie.

Oznacza to również, że nie ma możliwości żądania udostępnienia informacji na wniosek, jeżeli znajduje się ona w Biuletynie.

 

Forma udostępniania

Informacje, które mogą być udostępnione niezwłocznie, są udostępniane w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

Termin udostępniania

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

 

klauzula informacyjna do wniosków o udostępienie informacji publicznej

wzór wniosku o udzielenie informacji publicznej