Dekleracja Dostępności

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/24

Przewodniczący - Dobiesław Świerzawski

Z-ca Przewodniczącego – Maria Bednarek

Sekretarz – Łucja Leśniewska

Skarbnik – Mirosława Jędrzejczak

Członek – Dorota Rosiak

Członek – Monika Tybura

 

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ RADY RODZICÓW

Przewodnicząca – Magdalena Brzękowska

Sekretarz – Magdalena Grzelak

Członek – Małgorzata Foszpańczyk