Dekleracja Dostępności

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216) Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie e-PUAP.


Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP), pozwalająca na składanie dokumentów elektronicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli, jest opublikowana
w systemie ePUAP.


Adres skrytki ePUAP: /mechanikzdwola/SkrytkaESP link do skrytki


W celu złożenia pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta na platformie ePUAP.


Przekazanie dokumentu następuje poprzez wypełnienie formularza udostępnionego na platformie ePUAP.
Akceptowanymi formatami plików dołączanych do formularzy są: